cc terug   U bevindt zich hier > Home > Privacy
 
Privacy CleanCars  
 
CleanCars hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. In het kader van het verwerken van gegevens waarborgt en respecteert CleanCars uw privacy, onder andere door naleving van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
   
Doel van de gegevensverwerking  
   
CleanCars Bij bezoek aan deze website kan CleanCars gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Voor het verwerken van gegevens, die CleanCars via deze website ontvangt, zal CleanCars voorafgaand om uw toestemming vragen.
   
Uw recht van verzet  
   
CleanCars verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u inzage, wijziging of verwijdering wenst in de door ons bijgehouden persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunt u dit kenbaar maken aan CleanCars afdeling Retail.
   
Beveiliging  
   
Bij CleanCars worden uw persoonlijke gegevens beveiligd op servers in een omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de CleanCars organisatie.
   
Wijziging van deze bepalingen  
   
CleanCars behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
 
 
Copyright © 2018 ---. Alle Rechten Voorbehouden
Het auteursrecht is van toepassing.
Er zullen juridische stappen volgen tegen
ongeoorloofd gebruik van de tekst en/of foto's
CleanCars